Cât costă un divorț; cu avocat, la primărie, notar, mediator…

cat costa divorț
Cât costă un divorț, cum se face

Să vedem cât costă un divorț, să vedem cum se face acesta în România, în anul de grație 2023. Pe scurt și principalele avantaje-dezavantaje. De asemenea și două-trei cuvinte despre particularitățile fiecărui tip de divorț. Vom scoate în evidență avantaje și dezavantaje pentru fiecare procedură în parte.

Modalități de divorț

Conform legislației din România, divorțul se poate realiza în următoarele modalități:

  • divorț pe cale judiciară, respectiv în fața instanței de judecată;
  • divorț la notar;
  • pe cale administrativă (la primărie);
  • la mediator nu se poate divorța ci doar rezolvarea efectelor divorțului și partajul într-o formă mai avantajoasă.

Divorțul pe cale judiciară

Această modalitate este clasică. Se poate face în condițiile art 373 Cod Civil, respectiv prin

  • acordul soților – taxa de timbru judiciar de 200 de lei;
  • la cererea unuia dintre aceștia sau după o separare în fapt de minim doi ani – taxa 100 de lei;
  • la cererea acelui soț a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei – respectiv 50 de lei.

La taxa de timbru judiciar se adaugă onorariul pentru avocat. Desigur, în cazul în care nu ați contractat astfel de servicii și mergeți singur în istanță rămâneți doar cu taxa de timbru.

Cât costă un avocat de divorț

Aici lucrurile sunt ceva mai complicate. În general, avocații nu-și fac publice onorariile. Nu neapărat pentru că sunt negociabile și depind de fiecare cabinet sau firmă de avocatură în parte, ci mai ales datorită legisației și prevederilor statului profesiei, a codului deontologic. Totuși, prin Hotărârea Consiliului UNBR nr 195/2021 privind bunele practici în domeniul publicității, regulile pentru reclama avocaților s-au mai relaxat.

Și totuși, cât costă un avocat care vă rezolvă divorțul?

  • Conform site-ului Asistență Avocat, care vă pune la dispoziție un calculator, procesul dvs ar putea să coste între 1.500 și 3.200 de lei. Onorariul variază în funcție de existența minorilor, dacă soții sunt de acord sau numai unul vrea divorțul. De asemenea și în funcție de localizare, în București sau la peste 60 de kilometri.
  • Conform Avocat București onorariile sunt de la 1.000-1.500 de lei dar trec și de 2.000 în funcție de complexitate.

Vă rugăm să rețineți, este vorba doar de onorarii. După cum vedeți acestea se situează într-o plajă destul de largă, avocații nici nu au permisiunea de a-și divulga onorariile. La acestea se mai adaugă eventualele costuri cu evaluări sau expertize sau ce se mai poate ivi pe durata procesului.

Procesul poate dura câteva luni, un an… Depinde de speță, de complexitatea ei, de voința soților de a divorța, dacă în proces este inclus și partajul, dacă există înțelegere cu privire la exercitarea autorității părintești. Și mai pot fi motive imprevizibile de prelungire.

Divorțul pe cale judiciară este cea mai costisitoare și de durată procedură. Marele avantaj este că se poate face un divorț chiar când unul dintre soți nu este de acord.

Divorțul la notar. Costuri

Și în cazul notarilor avem de-a face cu diversitatea onorariilor. Sunt diverse cabinete, deci și mai multe game de prețuri. Totuși, acestea se ghidează după o grilă.

taxe divort notar
Exemplu de calcul al taxelor pentru un divorț la notar

Evident că la notar merg soții care doresc amândoi divorțul și sunt înțeleși asupra modului de exercitare a autorității părintești. Termenul de divorț este de minim 30 de zile. Apoi, trebuie să mai rețineți că dacă este un divorț cu minori, notarii sunt obligați prin lege să întreprindă demersurile pentru executarea unei anchete sociale. Aceasta pentru a se stabili dacă este respectat interesul superior al copilului.

» Vezi un calculator de taxe pentru divorț la notar; cu copii, fără

Partajul la notar

Partajul la notar se face în funcţie de valoarea de piaţă a bunurilor şi de cota partajată. La fel ca şi la divorţul pe cale judiciară, nu este absolut obligatoriu să faceţi partaj concomitent cu divorţul. Ba, dimpotrivă, puteţi face partaj la notar şi fără a divorţa.

Ca regulă generală, partajul poate fi făcut oricând. Sau niciodată.

» Cât costă un partaj la notar în România

» Notarii câştigă bani mulţi. Cât costă un partaj

Divorţ pe cale administrativă (la primărie)

Acest tip de divorț este unul „light”, dacă putem să-i spunem așa. Este destinat unor cazuri ușoare, fără bătăi de cap. Deci de comun acord, fără copii minori (naturali sau adoptați) și la primărie nu se face partaj. Așadar, acest tip de divorț este destinat celor care practic nu mai au nimic de împărțit.

Cererea de divorț se face acolo unde v-ați căsătorit sau unde aveți ultimul domiciliu comun. Ofițerul stării civile vă va da un termen de 30 de zile. Dacă după acest interval, când vă întoarceți, tot stăruiți în despărțire, veți fi declarați divorțați. După cinci zile veți primi și certificatul de divorț.

Taxele pentru divorț pe cale administrativă se stabilesc de către fiecare consiliu local în parte. Însă, cu titlu de informare, în 2023, la Timișoara era 564 de lei. Pentru fiecare localitate le puteți afla drect de pe site-ul primăriei acesteia.

Procedura și taxa de divorț la Primăria Timișoara

Efectele divorțului și partajul la mediator

La mediator nu se (mai) poate divorța. În schimb se rezolvă efectele divorțului, respectiv locuința copilului, stabilirea obligațiilor de întreținere și programul de vizite. Respectiv așa numitul plan parental, acesta fiind înscris într-un acord de mediere ce va fi îanintat instanței spre încuviințare.

Într-un sens mai larg, puteți spune și că divorțați la mediator. Adică întocmiți o cerere de divorț prin acordul părților pe care o depuneți la judecătorie însoțită de acordul de mediere. Timpul de divorț poate fi pe total sub 30 de zile. (În funcție și de niveul de aglomerare al instanțelor.) Adică mai puțin decât în celelalte proceduri descrise mai sus. Aceasta deoarece instanța nu va judeca speța dvs ci doar va lua act de hotărârea de a divorța. Și, evident, va verifica legalitatea actelor, respectiv dacă prin acordul de mediere se respectă interesul superior al copilului.

Acest divorț mascat la mediator vă costă taxa judiciară de timbru de 200 de lei plus onorariul mediatorului. Acesta din urmă nu trece de 500 de lei.

Unul din avantaje este acela că, de regulă, instanța nu dispune efectuarea de anchete sociale. Spre deosebire de divorțul la notar unde această etapă este obligatorie.

Partajul la mediator

Pentru a stimula medierea și eliberarea instanțelor de dosare, legiuitorul a decis ca pentru partajele care se realizează prin mediator să fie restituite 50% din taxele judiciare de timbru. Este un mare avantaj, să faci partaj la jumătate de preț!

» Mai multe despre partajul la mediator

cauta un avocat in Timisoara