Comunicarea hotărârilor judecătoreşti

hotarare judecatoreasca
Comunicarea hotararilor judecatoresti cand parintii sunt plecati la munca in strainatate

Hotărârea se va comunica din oficiu părţilor, în copie, chiar dacă este definitivă. Comunicarea se va face de îndată ce hotărârea a fost redactată şi semnată în condiţiile legii. (art. 427 c.pr.civ.)

Prin urmare, în cauzele civile, instanţa de judecată are obligaţia de a transmite părţilor din proces o copie a hotărârii pe care o pronunţă. Indiferent că această instanţă este Judecătoria, Tribunalul, Curtea de Apel,  Inalta Curte de Casaţie sau Justiţie.

Comunicarea hotărârii se face la adresa indicată de justiţiabil în dosar,  ca fiind  adresa la care urmează să primească  actele de procedură supuse comunicării. 

Această etapă procesuală are o importanţă deosebită. În principiu,  data la care vă parvine hotărârea marchează intervalul  în care aveţi posibilitatea de a exercita căile de atac, apel, recurs, etc. 

Cu titlu de excepţie, legea prevede şi alte situaţii în care termenul  se calculează de la pronunţarea hotărârii. Cu siguranţă, avocatul dvs. vă va furniza informaţiile necesare. 

Consecinţa nerespectării termenului în care puteţi formula calea de atac este decăderea din exercitarea acesteia:

Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate (art. 185 c.pr.civ.)

Este  de reţinut că exercitarea căii de atac peste termenul prevăzut de lege, are ca efect respingerea acesteia ca tardiv formulată. 

Mai mult, hotărârea pe care intenţionaţi să o atacaţi intră în puterea lucrului judecat. Cu toate consecinţele legale şi efectele juridice ce decurg dintr-o hotarâre definitivă. 

Publicitatea hotărârilor judecătoreşti

Voi preciza că hotărârile judecătoreşti sunt stocate atât în evidenţele scriptice, cât şi în cele informatice ale instanţelor. 

În aceste condiţii, atât dvs, cât şi avocatul ales/alt mandatar are posibilitatea să ia cunoștință de cuprinsul lor. 

Dreptul de acces la  hotărârea judecătorească înseamnă că puteţi să o vizualizaţi, accesând dosarul electronic, dar şi să obţineţi, la cerere, o copie de pe hotărâre.

Aşadar, nicio persoană nu poate susţine că i-a fost  îngrădit , în vreun fel,  dreptul de  acces la propriul dosar. Şi nici dreptul de acces la  hotărârea judecătorească pronunţată.

Comunicarea greşită (nelegală) sau necomunicarea hotărârii

Fără să am  pretenţia de a epuiza aceste situaţii, voi aminti  că legea a reglementat un remediu procesual pentru protejarea drepturilor dvs.   Instituţia repunerii în termenul de exercitare a căii de atac ( apel, recurs, etc.). 

Astfel că, ori de câte ori nu vă parvine hotărârea judecătorească, aveţi posibilitatea  să solicitaţi  repunerea în termenul de apel, recurs, etc. Desigur, comunicarea greşită nu trebuie să vă fie imputabilă. 

Cererea de repunere în termenul de exercitare a căii de atac se formulează odată cu cererea de apel, recurs, etc.

cauta un avocat in Timisoara