Contestație amendă… cum se face. Plângeri contravenționale…

contestatie amenda, cum faci ca sa anulezi un proces verbal de contraventie
Cum se face contestatie la o amenda...

O contestație la amendă se poate face printr-o plangere contravențională la judecătoria în a cărei circumscripție a fost efectuată contravenția sau la judecătoria de la sediul contravenientului. (Din vara acestui an, prin apariția Legii 254 din 2023 se pot contesta la judecătoria de la domiciliul contravenientului.) Puțin mai jos aveți și link pentru descărcarea unui model de contestație.

Așadar, cu siguranță, pentru contestarea unei amenzi nu mai trebuie să vă deplasați acolo unde „ați comis-o!” Vă rugăm însă să citiți update-ul din paragaraful următor.

UPDATE:

În data de 18 septembrie 2023, Înalta Curte de Casație și Jutiție, judecând un Recurs în Interesul Legii (RIL) a emis Decizia 16/2023. Astfel, în cazul contestării procesului-verbal de contravenție, incheiat in baza prevederilor OUG nr. 195/2002 – privind circulaţia pe drumurile publice, competența alternativă nu mai funcționează. Așadar, dacă este vorba de Codul Rutier, competența de soluționare a plângerii contravenționale revine judecătoriei în a cărei rază de competență a fost constatată fapta.

Mai mult, chiar dacă reclamantul nu și-a motivat plângerea împotriva procesului verbal de constatare, acesta va beneficia de procedura de regularizare a cererii conform Art 202(1) din CPC. Altfel spus, cererea va trebui motivată până la primul termen de judecată.

În principiu, ca să contestați o amendă, un proces verbal, nu aveți nevoie de avocat. Vă puteți descurca și singuri. Iar în ceea ce privește contestarea unei amenzi prin intermediul unui avocat digital, aveți puțin mai jos în acest articol câteva considerații.

Totuși, înainte de toate, înainte de a scrie această contestație la amendă, vă fac o sugestie. Recomandabil este să plătiți amenda și să solicitați restituirea banilor. Aceasta pentru a beneficia de plata redusă a amenzii, respectiv la jumătate din minimul prevăzut de lege. Căci în cazul în care nu obțineți anularea procesului verbal să nu fiți nevoit să o plătiți la întreaga valoare.

Actul legislativ care reglementează regimul juridic al contravențiilor este OG 2/2001.

descarca model de contestatie amenda circulatie, suspendare permis de conducere

Ce trebuie să știi la contestație pentru amenda de circulație

Referirea se face la contestarea unei amenzi de circulație dar, în esență, procesul este identic la orice contravenție. Ne referim la cele din domeniul rutier pentru că acestea sunt totuși cele mai frecvente.

Deci, depuneți la judecătorie un dosar care conține:

 • plângerea contravențională;
 • copia după procesul verbal;
 • dovezile pe care le aduceți, înscrisurile doveditoare;
 • taxa de timbru de 20 de lei.

Veți primi o citație în care veți afla termenul fixat pentru judecată. Instanța va hotărî termenul la maxim 30 de zile. Teoretic, conform art. 33(1) din OG2/2001. În realitate totul depinde de fiecare judecătorie, de câte dosare sunt, cât de aglomerată este. Așadar, puteți să vă așteptați și la un termen de 3-4-5 luni! Ba chiar și mai mult, am citit pe diverse  bloguri că soluționarea contestației durează destul de frecvent chiar și 8-9 luni.

Recomandări legate de contestarea proceselor verbale de contravenție

Adică ce este bine să știți și să nu credeți în mituri. De genul că dacă nu semnezi procesul verbal scapi de amendă… aiurea! Deci…

 • Dacă nu semnați procesul verbal nu înseamnă că nu este valabil și că scăpați de amendă.
 • Dacă refuzați să semnați și să primiți procesul verbal sau cine știe ce faceți ca să nu intrați în posesia lui, tot vă va fi comunicat. Polițistul care vă „arde” vi-l va comunica în cele din urmă și dacă nu intrați în posesia lui la timp veți pierde ocazia în care puteți plăti amenda redusă. Poate nu vedeți procesul verbal în cutia poștală, de exemplu, sau se joacă copiii din scara blocului și rămâneți fără el…
 • Dacă nu mai locuiți la adresa din buletin și poliția nu vă găsește să vă înmâneze procesul verbal, vă poate cita și altfel. Apoi, poate intrați în conflict cu legea din alt punct de vedere, respectiv acela că sunteți obligat ca dacă locuiți mai mult de 15 zile la o adresă, să faceți mențiunea de stabilire a reședinței.
 • Nu semnați, nu primiți și nu plătiți… este o variantă proastă! Procesul verbal va deveni titlu executoriu în cele din urmă… Și mai plătiți și executarea!
 • Puteți să vă luați martori pe cine doriți cu excepția celor ce se încadrează în condițiile articolului de mai jos.

Sarcina probei conform art 6 CEDO

Chiar există un anumit gen de folclor în ceea ce privește sarcina probei în soluționarea contestațiilor la un proces verbal. Conform miturilor care circulă, ar trebui ca poliția să vă demonstreze că sunteți vinovat. Este și nu este. În primul rând ar trebui să țineți cont că avem de-a face cu prezumția de legalitate și temeinicie a actului administrativ. Care se bazează pe o altă prezumție, cea de veridicitate și autenticitate conferită de uniforma de polițist, de statutul acestuia.

Pe de altă parte, nici aceste prezumții nu sunt absolute și pot fi atacate. Dar aveți nevoie de probe serioase, altfel instanța nu stă de vorbă cu dvs.

Anularea proceselor verbale cu art 6 CEDO. Sarcina probei

Art. 315 CPC Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori

(1) Nu pot fi martori:
1.rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv;
2.sotul, fostul sot, logodnicul ori concubinul;
3.cei aflati in dusmanie sau in legaturi de interese cu vreuna dintre parti;
4.persoanele puse sub interdictie judecatoreasca;
5.cei condamnati pentru marturie mincinoasa.

descarca modele de cereri pentru judecatorie

Contestarea suspendă executarea

Ce înseamnă asta!? Faceți contestație la amendă și e ca un fel de stop jocul! Că dacă vi s-a ridicat permisul și ați contestat atunci îl puteți primi înapoi și să conduceți până la rezolvarea plângerii dvs. O mențiune destul de importantă este următoarea. Ca să primiți permisul solicitați de la registratura judecătoriei un certificat de grefă. Apoi, cu acesta vă duceți la poliție și vă cereți permisul.

Nu vă așteptați ca acest lucru să se facă din oficiu, nu așa funcționează sistemul. Trebuie să vă cereți permisul. Dacă pierdeți, îl dați înapoi și plătiți amenda, dacă n-ați făcut-o deja la jumătate din minim.

Motive sigure de contestare și câștig

Unul dintre motivele care v-ar putea face să obțineți anularea procesului verbal ar fi să vă aflați într-una din următoarele condiții, vezi art. 11(1) din OG 2/2001:

 • legitima apărare;
 • starea de necesitate;
 • constrângere fizică sau morală;
 • caz fortuit;
 • iresponsabilitate;
 • beție involuntară completă;
 • eroare de fapt;
 • infirmității, dacă au legătura cu fapta săvârșită.

De remarcat că aceste condiții nu pot fi constatate decât de instanța de judecată. Adică agentul poate să vrea, poate să vadă, el nu are dreptul să țină cont de o asemenea condiție.

Erori de formă ale procesului verbal. Nulitatea relativă

OG nr. 2/2001 enumeră la articolul 16(1) elementele obligatorii ale unui proces verbal. Dacă unul dintre acestea lipsește și dovediți că vă provoacă o vătămare, atunci aveți posibilitatea să invocați nulitatea relativă. Astfel, lipsa din proces verbal a mențiunilor care urmează poate să vă aducă nulitatea actului.

 • data și locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
 • numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului;
 • descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
 • indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
 • posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
 • termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.

Așadar, dacă dovediți că vi se produce o vătămare, o pagubă, care nu poate fi înlăturată decât anulând procesul verbal, aveți șansa de nulitate relativă.

Nulitatea absolută a procesului verbal prin care vi se aplică o sancțiune

Aceste condiții sunt expuse în articolul 17 și nu trebuie să dovediți nimic, trebuie doar ca un element din acestea să existe astfe și va fi atrasă nulitatea procesului verbal. O contestație la amendă care vizează elementele de nulitate absolută ar trebui să fie cîștigătoare. Deci, fiți atenți la…

 • numele și prenumele agentului constatator;
 • numele și prenumele contravenientului;
 • codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod;
 • în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia;
 • lipsa faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia;
 • lipsa semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.

De remarcat că ilizibilitatea unui proces verbal poate atrage anularea acestuia. Un avocat deștept a sesizat că un proces verbal de contravenție are scrisul ilizibil. Ori, în aceste condiții, dacă instanța nu poate vedea despre ce faptă este vorba pentru care s-a aplicat sancțiunea, înseamnă că din procesul verbal lipsește fapta. Vezi speța de anulare a unui proces verbal de contravenție.

Cum, când și unde se plătește amenda?

Spuneam mai sus că o sugestie ar fi să achitați amenda în primele 15 zile de la primirea procesului verbal. Vă explicam și de ce, ca să beneficiați de plata la jumătate din minimul acesteia. Dacă vi se respinge contestația, atunci măcar ați plătit o sumă mai mică.

Acum, unde se plătește o amendă. Vremurile s-au schimbat esențial. Nu mai trebuie să vă deplasați în localitatea unde lucrează agentul constatator și să plătiți acolo. Adică dacă sunteți din București și ați călcat pe bec la Timișoara, o puteți plăti când ajungeți acasă. Nu mai trebuie nici să alergați ca să prindeți intervalul de 48 de ore când aveați acest beneficiu. Acum, conform art 16(1) din OG 2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, acest termen de grație este de 15 zile.

O amendă de circulație se plătește:

 • La direcțiile de taxe și impozite locale de oriunde ar fi acestea;
 • La orice ghișeu al Poștei Române
 • online la Ghiseul.ro dar după ce v-ați făcut un cont.

De asemenea, mai sunt posibilități și încă vor mai apărea de plat online, la diverse instituții de credit sau bănci.

Din moment ce ați efectuat plata online și ați specificat datele procesului verbal de constatare a contravenției, nu mai este necesară trimiterea confirmării plății. Totuși, vă recomandăm să scanați și să expediați chitanța prin e-mail la serviciul rutier specific. (Asta ca să evitați bătăile de cap ulterioare.) Aveți aici o listă a adreselor de mail a birourilor poliției rutiere.

Contestarea online a amenzilor

Contestație digitală pentru o amendă…. este încă la nivel teoretic! Dacă vă gândiți că există un avocat digital care vă rezolvă problema, vă înșelați! Avocatul digital este (deocamdată) un concept, nicidecum o mașinărie dotată cu inteligența artificială și capabilă să sesizeze carențele unui proces verbal de contravenție.

Dar este important să știți că există asemenea platforme online care pot lucra pentru dvs. Sunt de fapt echipe de avocați și juriști care fac exact ce ați putu citi pînă acum în acest text. Adică vă preiau actele și contestă procesul verbal, de fapt suspendă ridicarea permisului dvs până se judecă contestația dvs.

Rata de succes pe care o explică aceste platforme are la bază lentoarea sistemului de justiție din România. Pentru că procesele durează mult, de la 2-3 luni în sus, este ușor să spui că ce buni suntem noi, ți-am dat permisul, poți conduce. Sub acest aspect, da, există mai multe platforme și sisteme online de contestare a proceselor verbale de contravenție, a sancțiunilor.

În opinia mea este vorba doar de niște echipe de avocați deschiși la minte și care profită de slăbiciunile sistemului judiciar românesc, pe de o parte, dar și de ignoranța și speranța contravenientului pe de altă parte.  

Ce este un avocat digital

Contestarea printr-un avocat digital și inteligența artificială

cauta un avocat in Timisoara