Excepția procesuală – altceva decât tertip de avocat

excepția procesuala o cale de ieșire din proces
Excepția procesuală este o cale de organizare a întâmpinării și de ieșire din proces...

Excepția procesuală nu este neapărat o „schemă de avocat” care să tărăgăneze un proces. Aceasta este o manifestare a acțiunii civile care stă la îndemâna fiecăruia dintre noi. Atunci când suntem chemați în judecată putem invoca o excepție fie pentru a amâna judecată, fie pentru a o anula. Evident că dacă avem o oarecare inițiere juridică ne vom putea folosi de excepție ca pe un mijloc de a scăpa „basma curată”.

La fel de adevărat este și că un avocat deștept, adică unul care-și cunoaște meseria, dacă vreți, va folosi excepția de cum „se lovește” de ea. Cum am spus, excepția o folosiți pentru a vă apăra, o menționați în întâmpinare iar instanța o va soluționa înainte de a judeca fondul. Dacă „uitați” nu vă veți putea folosi de excepție pentru apel sau recurs.

Articolul 245 din Codul de Procedură Civilă definește excepția. „Este mijlocul prin care, în condiţiile legii, partea interesată, procurorul sau instanţa invocă, fără să pună în discuţie fondul dreptului, neregularităţi procedurale privitoare la compunerea completului sau constituirea instanţei, competenţa instanţei ori la procedura de judecată sau lipsuri referitoare la dreptul la acţiune urmărind, după caz, declinarea competenţei, amânarea judecăţii, refacerea unor acte ori anularea, respingerea sau perimarea cererii.”

cauta un avocat in Timisoara

Câteva excepții prin care amânați sau scăpați de proces

Atunci când vă redactează întâmpinarea, orice avocat ar trebui să fie informat despre posibilitatea existenței unei excepții. Vă revine așadar sarcina unei cât mai bune comunicări cu cel pe care-l angajați. Iar dacă vă redactați singur întâmpinarea, se presupune că vă cunoașteți foarte bine cazul, adversarul.

Iată deci câteva „instrumente” prin care vă puteți fi cel mai bun avocat.

Excepția prescripției dreptului la acțiune

Excepția procesuală a prescripției intervine atunci când reclamantul a depus cererea de chemare în judecată peste termenul prevăzut de lege. Vedeți art. 2500 din Codul Civil și cele de după acesta. În ceea ce privește dreptul penal aplicarea prescripției poate crea într-adevăr „scăpări” de inculpați. Încetarea de procese mai mult sau mai puțin celebre. La data când scriu acest articol, în justiția românească este chiar un adevărat scandal în legătură cu acest subiect.

Am citit un excelent articol scris de avocatul Teodor Tașcă. Este publicat sub titlul „Ce se întâmplă după recenta decizie CJUE privind aplicarea instituției prescripției penale?” și chiar sugerează că nimeni nu știe ce se va întâmpla aplicându-se haotic această instituție a prescripției.

Lipsa calității procesuale active

Este o excepție care iese în evidență atunci când reclamantul nu are căderea de a vă chema în judecată. Unul dintre cele mai inteligibile exemple în acest sens este în cazul divorțurilor. Un avocat nu va putea cere divorțul în numele clientului său, doar soții o pot face. Altfel spus, cine vrea un divorț nu va putea angaja un avocat care să-l reprezinte. (Eventual în legătură cu obținerea unor acte ce țin de starea civilă.)

Excepția lipsei calității procesuale pasive

Aceasta intervine în cazul în care nu aveți nicio legătură cu cauza. Pretențiile reclamantului față de dvs nu au justificare, acesta trebuie să se îndrepte spre altcineva.

Excepția procesuală a lipsei de interes a reclamantului

Excepția procesuală a lipsei de interes este definită în art 33 al CPC. Din acesta înțelegem ce ar putea însemna interesul de a acționa al reclamantului. Respectiv că „Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut și actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut și actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv amenințat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara.”

În mod practic, dacă reușiți să demonstrați că reclamantul nu are niciun interes în a vă chema în judecată, și că practic urmărește doar să vă șicaneze, solicitarea acestuia va fi respinsă ca inadmisibilă. În acest sens ar putea lucra foarte bine un avocat cu talent.

Excepția procesuală a prematurității

Putem vorbi despre acest tip de excepția procesuală aprematurității pentru a defini acele drepturi care la momentul solicitării reclamantului încă nu s-au născut. Adică, de exemplu, dacă sunteți dator cu o sumă de bani care trebuie să fie restituită la o anumită dată, aceasta nu va putea fi cerută înainte de împlinirea termenului.

publicitate pentru cabinet de mediator in Timisoara

Atenție însă, articolul 34 din CPC, care vorbește despre realizarea unor drepturi înainte de termen, permite în anumite situații solicitarea acestora. De exemplu în cazul unor clădiri care dacă nu sunt reparate înainte de termenul de restituire, pot suferi pagube irecuperabile.

Lipsa capacității procesuale de folosință

Articolul 56 din CPC definește cel mai bine această excepție. Astfel, ca să pueți fi dat în judecată trebuie să aveți dreptul de a dispune asupra bunului despre care (eventual) este vorba. (Sau să nu fi murit deja!)

Lipsa capacității procesuale de exercițiu

Aceasta este excepția procesuală pe care o înțelegem foarte bine dacă ne gândim la minori sau la persoane aflate sub tutelă. Mai sunt și alte cazuri. De exemplu persoanele bolnave psihic și puse sub interdicție judecătorească…

Și acest tip de excepție va fi foarte ulor de „mirosit”, nu e absolut nevoie să fiți avocat de succes pentru a o trece în întâmpinare.

Excepțiile de necompetență și de lipsa dovezii de reprezentant

Putem vorbi de incompetența unei instanțe când, de exemplu, unul dintre soți depune o cerere de chemare în judecată pentru divorț la o judecătorie care nu este competentă. Respectiv divorțul se judecă acolo unde a fost ultimul domiciliu comun al soților.

Lipsa dovezii de reprezentant este ilustrată de art 151 CPC. Avocatul nu-și depune delegația, reclamantul nu dovedește că este reprezentantul societății pe care spune că o reprezintă. Sau lipsa unei procuri, a unei împuterniciri, dovada de reprezentant legal.

Excepțiile autorității de lucru judecat, litispendenței și conexității

Aceste trei excepții pot fi caracterizate astfel:

  • Autoritatea de lucru judecat impune că nimeni nu poate fi judecat de două ori în aceeași cauză, în aceeași calitate și pentru același obiect. (Art 430 CPC)
  • Litispendența impune ca nimeni să nu fie judecat pentru aceeași cauză și același obiect în mod concomitent în fața mai multor instanțe competente.
  • Conexitatea prevede că, în primă instanță, este posibilă judecarea mai multor cauze cu aceleași părți sau împreună cu altele, în cauze asemănătoare sau care au strânsă legătură între ele. Vezi art 139 din CPC.

Sperăm că am reușit să vă enumerăm excepțiile procesuale pe care le puteți invoca în întâmpinarea dvs. Indiferent că aceasta este redactată sau nu de către un avocat. Cine are dorința de a studia mai mult este invitat să se aplece și asupra articolelor de mai jos.

» Excepțiile procesuale – „Te dau în judecată”

» Ordinea de soluționare a excepțiilor în procesul civil – avocat, judecător, prof univ Dr. Ioan Leș

» Autoritatea de lucru judecat

» Cum facem un apel de succes în instanță