Litigii de vecinătate; rolul unui avocat sau al unui mediator

disputa juridica de vecinatate

Litigiile între vecini sunt printre cele mai numeroase și pot sfârși adesea printr-un proces în instanță. Cauzele cele mai frecvente sunt legate de apropierea dintre imobile, garduri, ferestre, distanța dintre proprietăți. Din punct de vedere juridic este mai ieftin să fie rezolvat conflictul înainte de a se începe o construcție, de exemplu.

Acolo unde comunitățile sunt stabile și oamenii se cunosc de multă vreme, intervenția unui avocat este de obicei inutilă. Ea nici nu are loc. Putem presupune însă că acolo unde se fac construcții noi, unde există o oarecare dezordine în acordarea autorizațiilor de construcție, unde PUZ-urile se modifică, avem de-a face cu o populație mai eterogenă. Așadar, este posibil să apară conflicte, dispute, procese în instanță.

Întotdeauna este mai convenabil ca o dispută să fie rezolvată înainte de a începe. Onorariile din sistemul judiciar costă bani. La fel și expertizele, timpul pierdut, etc. Iată, mai departe, ce ar trbui să știți înainte de a începe să cosntruiți.

Codul civil despre principalele litigii de vecinătate

Câteva dintre cele mai frecvente motive de dispută între vecini și rezolvarea legală a acestora. Ar trebui plecat de la ideea că dacă doi vecini nu-și soluționează conflictul iar acordul lor nu este concretizat într-un înscris, instanța va judeca pe baza precederilor din Codul Civil. Respectiv prevederile care se referă la limitele de exercițiu ale dreptului de proprietate privată.

Dispute privind distanța minimă dintre construcții

Conform art 612 CC orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic.

Distanţa minimă pentru arbori – Art 613

În lipsa unor dispoziţii cuprinse în lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar. Fac excepție arborii mai mici de 2 metri, plantaţiile şi a gardurile vii.

În caz de nerespectare a distanţei, proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori, după caz, tăierea, la înălţimea cuvenită, a arborilor, plantaţiilor ori a gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate.

Proprietarul fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparţinând proprietarului vecin are dreptul de a le tăia, precum şi dreptul de a păstra fructele căzute în mod natural pe fondul său.

Distanţa minimă pentru fereastra de vedere – Art 615

Este obligatorie păstrarea unei distanţe de cel puţin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparţinând proprietarului vecin şi fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond.

Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanţă mai mică de un metru.

Distanţa se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe faţa zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de hotar. Distanţa, şi în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar şi până la această linie.

Trebuie menționat că nu se poate interzice posibilitatea de a se construi o „fereastră de lumină” fără limită de distanță, conform Art 616. Cu condiția ca aceasta să fie astfel concepută încât să împiedice vederea spre terenul vecin. Adică o fereasrră rabatabilă în sus, cu geam mat, alte soluții constructive cu același efect.

Dreptul de trecere – Art 617

Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publică are dreptul să i să permită trecerea pe fondul vecinului său pentru exploatarea fondului propriu.

Trecerea trebuie să se facă în condiţii de natură să aducă o minimă stânjenire exercitării dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la calea publică; în cazul în care mai multe fonduri vecine au acces la calea publică, trecerea se va face pe fondul căruia i s-ar aduce cele mai puţine prejudicii.

Dreptul de trecere este imprescriptibil. El se stinge în momentul în care fondul dominant dobândeşte un alt acces la calea publică.

Când dreptul la trecere este pierdut – dacă are loc un partaj, o vânzare ori alt act administrativ, acesta nu va putea fi cerut decât noilor proprietari. (Art 618)

avocat in Timisoara
mediator in Timisoara

Principii de evitare a disputelor și menținerea bunei vecinătăți

Iată, mai departe, câteva linii directoare pentru evitarea conflictelor de vecinătate, de proprietate. În cazul în care există o dispută între vecini cu privire la imobilele acestora, este important să se încerce rezolvarea conflictului prin intermediul unei abordări constructive, pe cât posibil.

Iată câteva sugestii care ar putea ajuta în această situație:

  1. Comunicați cu vecinul dvs. Încercați să vă exprimați îngrijorările într-un mod clar și calm și să ascultați și punctul de vedere al vecinului dvs. În cazul în care vă simțiți prea emoționat sau stresat, amânați discuția până când vă simțiți mai calmi și mai răbdători.
  2. Încercați să ajungeți la un acord. După ce ați ascultat și argumentat punctele de vedere, încercați să ajungeți la un compromis care să fie convenabil pentru ambii vecini. Acest lucru poate include, de exemplu, împărțirea costurilor de construcție a unui gard sau amenajarea unei zone tampon între proprietățile dvs.
  3. Consultați-vă cu un mediator. În cazul în care nu puteți ajunge la un acord, este posibil să fie necesar să angajați un mediator independent pentru a vă ajuta să mediereți conflictul. Un mediator poate ajuta la îmbunătățirea comunicării și la identificarea soluțiilor care să mulțumească pe ambele părți.
  4. Consultați-vă cu un avocat. În cazul în care toate încercările de a ajunge la un acord sunt în zadar, consultați un avocat pentru a obține sfaturi legale cu privire la drepturile și opțiunile dvs. legale.

În concluzie, este important să găsiți o soluție amiabilă la conflictul cu vecinul dvs., deoarece o dispută prelungită poate duce la o tensiune emoțională puternică și poate deteriora relația de vecinătate.

» Limitele legale ale exercițiului dreptului de proprietate privată

» Noul Cod Civil – actualizat

cauta un avocat in Timisoara