Plângerea penală; unde și când o depui, rezolvarea ei

plangere penala cum se face
Cum se face o plangere penala, unde se depune si ce poti astepta la rezolvarea ei

O plângere penală se face atunci când dvs, persoană fizică sau juridică, considerați că sunteți vătămată ca urmare a unei infracțiuni. Împotriva a ceea ce s-ar putea crede, redactarea acestuip gen de petiție nu poate ridica probleme deosebite. Există câteva cerințe ce trebuie îndeplinite și care sunt reglementate în art 289 CPP.

În cele ce urmează vă vom da indicații și recomandări despre cum să o scrieți. De asemenea aveți și un model practic, pe care-l puteți descărca și rescrie conform necesităților dvs. Aici găsiți un model de plângere penală.

Unde se depune plângerea penală

O plângere penală se depune la parchetul de pe lângă judecătoria din raza teritorială de competență unde s-a petrecut infracțiunea. De exemplu, dacă fapta s-a petrecut în Timișoara o depuneți la Parchetul de pe lângă Judecătoria din Timișoara. Raționamentul este similar pentru orice localitate din țară.

Dacă este vorba de o infracțiune al cărei loc de desfășurare nu-l cunoașteți, atunci veți merge la parchetul pe a cărui rază se află făptuitorul. Sau acolo unde aveți dvs domiciliul dacă nu cunoașteți unde domiciliază presupusul autor.

avocat in Timisoara

În principiu o plângere penală se poate depune și la Poliție. Dacă nu ați depus-o la organul competent, nu vă alarmați, organul care recepționează plângerea dvs este obligat prin lege să o redirecționeze spre parchetul abilitat.

Aveți grijă să luați număr de înregistrare. Faceți o copie după cererea pe care o depuneți și solicitați să vă fie trecut numărul de înregistrare pe aceasta.

Cum o depuneți, în ce formă

O puteți scrie de mână sau la computer, nu este relevant. Doar semnătura trebuie obligatoriu să fie olografă sau ștampila și semnătura în cazul persoanelor jurdice.

Plângerea se depune personal. Vă recomandăm să nu o trimiteți electronic pe adresa de e-mail a parchetului decât dacă aveți semnătură electronică certificată.

Conținutul plângerii penale; introducerea datelor personale

În primul rând este nevoie de date personale, astfel:

 • dacă sunteți persoană fizică numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului, dar deși nu este obligatoriu introduceți și numărul telefon, adresă de e-mail dacă aveți;
 • persoanele juridice vor indica denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar.

Informațiile de identificare sunt necesar a fi precise tocmai în ideea de a responsabiliza pe cel care face plângerea penală. Ori de a-l putea trage la răspundere pecuniar în cazul în care acesta abuzează de dreptul său de a face o plângere penală. Credem că este de prisos precizarea că exercitarea cu rea credință a acestui drept procesual s-ar putea întoarce împotriva petiționarului.

infractori penal
Infractorii nu trebuie să rămână anonimi. Ei trebuie deferiți justiției. Apelați la avocați pentru a-i deferi justițiiei sau puteți să obțineți și compensații prin intermediuul unui mediator.

Descrierea infracțiunii și indicarea făptuitorului

După introducerea datelor dvs personale urmează denumirea infracțiunii și indicarea făptuitorului. Denumirea exactă a infracțiunii nu este obligatorie, codul de procedură penală nu instituie aceasta, avocații însă de regulă o fac. În mod evident, aceștia au experiența și calificarea necesară, dar în urma investigațiilor și a eventualului proces încadrarea legală poate fi schimbată.

Dacă doriți să treceți denumirea infracțiunii, va trebui practic să copiați din Codul Penal articolul cu denumirea acesteia. Faceți un copy-paste. Repetăm, nu este obligatoriu să indicați fapta. Dacă totuși o faceți și încadrați greșit infracțiunea, plângerea dvs nu va fi respinsă ca incorectă.

Este însă obligatoriu să indicați făptuitorul, dacă-l cunoașteți. Indicați adresa lui (sau localizarea) cât mai exact cu putință și în măsura în care cunoașteți aceste date.

Descrierea faptei

Începeți cu cuvintele „În fapt”, puneți virgulă și treceți la rândul următor iar cel mai simplu mod de a descrie întâmplarea care v-a vătămat este să începeți cu începutul. Luați totul în ordine cronologică. Dați cât mai multe detalii și cât mai precise. Evitați amănuntele plictisitoare și care nu au legătură cu cazul dvs. De exemplu: „afară era soare și foarte cald, se topea asfaltul sub pașii tăi!”

Este posibil ca dvs neavând pregătire juridică să nu încadrați corect fapta. Nu trebuie să vă îngrijorați din această cauză, redați însă cât mai fidel descrierea faptei.

Probatoriul

Această secțiune se referă la tot ceea ce poate dovedi afirmațiile dvs. Pot fi unul sau mai mulți martori, un certificat medico-legal, un extras de cont, scrisoare oficială, orice considerați că dovedesc fapta sau arată vătămarea pe care ați suferit-o. Puteți să amintiți despre probele dvs în descrierea faptei, iar după aceasta să le enumerați și să spuneți că le anexați în copie la plângerea penală.

Încheierea plângerii, data și semnătura

După ce ați trecut elementele obligatorii de mai sus, va trebui să încheiați vu indicarea datei și a localității unde se depune plângerea. Și nu uitați să semnați! Lipsa semnăturii olografe este motiv de respingere, chiar dacă ați scris la computer și v-ați trecut numele.

Cine poate depune plângerea penală

În principiu, plângerea se face de către partea vătămată personal sau prin avocat, ceea ce implică un contract de asistență juridică. Petiționarul poate depune plângerea și printr-un mandatar, caz în care mandatul va fi special întocmit pentru acest scop și va fi atașat.

Plângerea poate fi făcută și de către unul dintre soți pentru celălalt, caz în care se anexează actul de stare civilă. De asemenea, o poate întocmi și depune și copilul major pentru părinți. Însă, în acest din urmă caz, persoana vătămată poate declara că nu-și însușește plângerea penală.

Pentru persoanele vătămate și fără capacitate de exercițiu, plângerea va fi depusă de tutore sau de reprezentantul legal.

parchet Timisoara

Când se sesizează parchetul, ce este plângerea prealabilă

În cazul unor anumite infracțiuni, petiționarul (partea vătămată) trebuie să facă plângerea în maxim trei luni de la săvârșirea faptei sau de când a luat cunoștință despre aceasta. Altfel, acțiunea penală nu se poate pune în mișcare, aceasta fiind plângerea prealabilă. Infracțiunile care sunt supuse acestui regim sunt expres menționate în Codul Penal sau în legi speciale.

Enumerăm câteva infracțiuni mai des întâlnite în cazul cărora făptuirorul nu poate fi tras la răspundere care în absența plângerii prealabile.

 • lovire sau alte violențe;
 • vătămarea corporală din culpă;
 • amenințarea
 • hărțuirea;
 • hărțuirea sexuală;
 • anumite variante de viol;
 • agresiunea sexuală;
 • abandon de familie;
 • abuzul de încredere;
 • nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului.

Soluționarea plângerii penale, când primiți răspunsul

Din păcate, soluționarea plângerilor penale, durata proceselor și comunicarea cu persoanele care sunt victime ale infracțiunilor, toate acestea reprezintă o mare problemă. Nu există un termen legal de soluționare a acestora, așadar impresiile dvs că cererea sau chiar procesul penal sunt tergiversate ar putea chiar să aibă un fundament real. Există o reală nemulțumire în acest sens iar România a fost condamnată de multe ori la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru că nu a asigurat petenților dreptul la un proces echitabil. Și ne referim aici la termenul rezonabil de judecare a unui proces.

Apelarea la CEDO nu este însă o soluție convenabilă și accesibilă tuturor. E vorba de costuri, de instruire, de timp. Ce înseamnă termen rezonabil? Este o întreagă discuție. Însă, în continuare, vă expunem ce soluții legale aveți.

 • Prima, cea mai la îndemână, la care însă puteți primi sau nu un răspuns convenabil este că dacă observați că nu se întâmplă nimic cu plângerea dvs să vă adresați procurorului de caz cu o cerere. Aceasta pentru a-i solicita stadoul cercetării penale și urgentarea acesteia.
 • A doua soluție este „Contestația privind durata procesului penal” și rezultă din prevederile Art 488 indice 1-6 din Noul Cod de Procedură Penală. În esență, nu o puteți face decât după trecerea unui an de la depunerea plângerii. Această contestație va fi adresată judecătorului de drepturi și libertăți care va putea dispune procurorului un termen de soluționare.

Dacă sunteți asistat de un avocat din Timișoara atunci acesta va putea să întreprindă toate demersurile legale și posibile pentru a reduce timpul de soluționare a cauzei. Sau, după caz, de redactare-rezolvare a contestației privind durata procesului penal.

cabinet mediator in Timisoara

Un mediator autorizat poate fi o soluție alternativă

O metodă alternativă de rezolva conflictul dvs este să apelați la un mediator autorizat. Acesta va putea soluționa litigiul dvs prin mediere, un proces care presupune voința părților de a lichida orice neînțelegere. În principiu, este vorba despre încheierea unui acord de mediere care conține clauze și prevederi. Acestea vor fi respectate în mod obligatoriu de ambele părți.

De ce ar fi avantajos un acord de mediere? Poate că principalul motiv ar fi rapiditatea (celeritatea) speței dvs. Nu mai pierdeți timp prin judecăți, cheltuieli mai puține sau insignifiante. Însă medierea are un mare dezavantaj: fiind o procedură alternativă trebuie acceptată de ambele părți. Altfel spus, o parte nu o pate impune celeilalte.

În cele mai multe cazuri la un birou de mediator se încheie o înțelegere de genul: făptuitorul acordă victimei o despăgubire! Ca urmare a acordului încheiat, partea vătămată își retrage plângerea iar aspectul penal dispare. Nu va mai exista un pproces penal.

De remarcat că la mediere puteți apela în orice fază a procesului până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanță.

Vă dorim succes în soluționarea plângerii dvs și tragerea la răspundere a făptuitorului. (Sau rezolvarea prin mediere). Vă mai recomandăm să citiți pe acest subiect:

cauta un avocat in Timisoara