Suspendarea sancțiunilor prin plângerea contravențională; când nu se poate…

suspendarea sancțiunilor în domeniul protecției consumatorilor
Avocat Timișoara despre suspendarea sancțiunilor în domeniul protecției consumatorilor.

În principiu, o plângere contravențională suspendă aplicarea sancțiunilor impuse de un proces verbal de constatare a contravenției. Însă nu trebuie să fii avocat ca să-ți dai seama că aplicarea „ad litteram” a acestui principiu ar duce la haos, vorba lui Antonie Iorgovan. Ar fi ilogic să faci plângere la orice proces verbal și să se suspende aplicarea sancțiunii. Ia închipuiți-vă că o firmă depozitează ilegal deșeuri periculoase, să zicem direct pe trotuar. Presupunem că e vorba de resturi umane și pansamente rezultate de la o clinică.

Vine Garda de Mediu, dă o amendă usturătoare și obligă firma respectivă să restabilească situația inițială. Ei, ce se va întâmpla acum!? Firma care se ocupă de curățenie își angajează un avocat deștept pentru a face o plângere contravențională? Se suspendă plata amenzii iar deșeurile rămân pe trotuar? Ba, mai mult, până la judecarea cauzei se mai pot aduce deșeuri? Focar de infecție în mijlocul unui oraș. Opinia mea este că nu există niciun avocat atât de „bun” care să poată determina o astfel de situație.

Site-ul Avocat în Timișoara vă informează

Tocmai de aceea ne-am gândit că este o idee bună să enumerăm domeniile în care o plîngere contravențională nu produce suspendarea sancțiunilor. Adică să prezentăm excepțiile de la regulă.

Sunt mai multe, ele sunt prevăzute expres în legi, iar dacă va luați un avocat acesta va ști cum să construiască apărarea dvs, altfel decât printr-o plângere contravențională. Să vedem câteva dintre aceste acte normative.

Contravenții privind regimul caselor de marcat

Un exemplu ar putea fi sancțiunile prevăzute la art 10 lit c), d), e) și cc) din OUG 28 din 1999. Aceste contravenții se referă la regimul de folosire (sau nu) a caselor de marcat. Extragem câteva dintre cele mai „populare” contravenții:

 • neemiterea bonului fiscal pentru produsele sau serviciile executate sau livrate;
 • emiterea unui bon fiscal la o valoare mai mică;
 • nerespectarea prevederilor privind declararea sumelor nejustificate;
 • folosirea unor case de marcat obținute de la furnizori neacreditați sau care nu sunt conforme cu prevederile legale;
 • folosirea de case de marcat fără memorie fiscală…

Aceste excepții sunt clar menționate în OUG 28/199 la art 12 alin 4. În cazul în care vi s-a întocmit un proces verbal pentru o contravenție enumerată mai sus și considerați că este injustă și fără temei legal, o sugestie potrivită ar fi să vă luați un avocat.

Contravenții la legea privind reforma în sănătate

Astfel, în articolul 836 indice 1 din Legea 95/2006 există câteva contravenții la care „nu ține” să faceți o plângere contravențională. Enumerăm pe cele mai importante dintre acestea:

 • funcționarea unei unități de producție de medicamente fără autorizație de fabricație emisă de Agenția Națională a Medicamentului;
 • nerespectarea regulilor de bună practică de laborator de către laboratoarele care efectuează teste farmacotoxicologice în vederea întocmirii documentației de autorizare de punere pe piața a medicamentelor de uz uman;
 • dacă un fabricant sau distribuitor de medicamente execută în spațiile sale alte activități decât cele pentru care a fot autorizat;
 • participarea la procesul de producție/distribuție a altor persoane decât cele care au fost autorizate, respectiv necalificate;
 • nerespectarea regulilor de clasificare, inscripționare, publicitate, distribuție;
 • neraportarea schimbărilor survenite la condițiile pentru care a fost dată o acreditare sau autorizație de funcționare;
 • distribuția de medicamente fără acte și certificate de proveniență;
 • neraportarea reacțiilor adverse ale unui medicament dacă a fost adusă la cunoștință o astfel de situație.

Situațiile expuse mai sus sunt prezentate relativ sumar, doar în scopul de a vă orienta. Însă, în cazul în care aveți probleme, cel mai bun lucru este să consultați un avocat specializat.

Plângere contravențională – protecția consumatorilor

Actul normativ care poate fi numit „de facto” o lege pentru protecția consumatorilor este Ordonanța nr. 21/1992. Aceasta, la art 59 are prevedere expresă. Respectiv sunt excluse de la posibilitatea de a fi suspendate sancțiunile prin plângeri contravenționale câteva tipuri de contravenții. OG 21/1992, prin art 59 exclude de la prevederile art 32 din OG 2 din 2001 privind regimul contravențiior pe acelea la care se referă articolele 51, 55 și 56. Enumerăm câteva mai jos, aceasta pentru a vă face o idee despre ce este vorba.

Deci…

 • împiedicarea sub orice formă a autorităților administrației publice însărcinate cu protecția consumatorilor să-și exercite atribuțiile de serviciu referitoare la prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora;
 • nerespectarea dispozițiilor legale dacă acestea au avut rezultat vătămare sînătății sau a integrității corporale;
 • oprirea și/sau retragerea din circulație sau de la consum a unor produse sau alimente care pot afecta sănătatea, sunt falsificate și o mulțime de alte aspecte asemănătoare detaliat dscrise în art 55 al OG 2/2021;
 • închideri de magazine, abateri repetate, punere în circulație de produse periculoase, etc.

Vă sugerăm însă să contractați serviciile unui avocat. Acesta vă va putea oferi un plan de apărare mult mai bine pusă la punct, adaptată la condițiile speței dvs. Deși nu sprijinim contestarea de dragul procedurii, trebuie admis că există situații de aparentă nelegalitate a sancțiunilor dispuse. În afara plângerii contravenționale, ar mai fi o modalitate de a suspenda măsurile complementare dispuse ca urmare a unei sancțiuni. Aceasta ar putea fi ordonanța președințială. Vă sugerăm să citiți și articolul care se referă la suspendarea măsurilor complementare contravenționale în materia protecției consumatorilor. Un articol scris de avocat Irina Văleanu și avocat Iunia Radu, membre ale Baroului București.

» Anularea proceselor verbale; sarcina probei cu art. 6 CEDO

» Aici găsești un avocat în Timișoara potrivit speței tale

cauta un avocat in Timisoara