Avocat Daniela Zănescu – în Timișoara

Avocat Daniela Zanescu din Timisoara

Contracte comerciale și civile

În calitate de avocat din Baroul Timiș, în mod logic, lucrez în primul rând pentru clienți din Timișoara. Dar nu numai, dacă interesul clientului este aici, efectuez cu aceeași calitate orice serviciu.

Ofer consultanță, verificare și, după caz, negociere sau redactare de contracte comerciale și civile.

Redactare contracte civile și comerciale

 • contract de vânzare-cumpărare bunuri imobile, asistență notarială la încheierea acestora, contract de vânzare-cumpărare marfă, de distribuție marfă, de custodie;
 • contract de transport, de prestări servicii, contract de antrepriză, administrare/management, donație, gaj comercial, comision, închiriere, mandat, cesiune de creanță, contract de împrumut etc.;

Asistență și reprezentare

 • verificarea și avizarea sub aspectul legalității a contractelor civile și comerciale;
 • verificarea situației juridice a imobilelor ce fac obiectul unui contract de vânzare-cumparare, a actelor de proprietate, a valabilității titlului de proprietate privind imobilul;
 • verificarea posibilitatilor de edificare pe terenul achiziționat: certificat de urbanism, Plan Urbanistic Zonal, etc.;
 • consultanta juridica si asistenta avocatiala la negocierea contractelor;
 • reprezentare judiciara in litigiile generate de incalcarea clauzelor contractuale, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractelor, rezolutiune, reziliere, nulitate, anulare, etc..
contract cu avocat in Timisoara
Asistenta juridica in cazul contractelor de vanzare-cumparare imobile sau contracte comerciale

Consultanță la încheierea contractelor, asistență la negocierea tranzacțiilor imobiliare

 • Verificarea actelor de proprietate ale imobilului si valabilitatea acestora (apartament, casa, teren, etc);
 • Verificarea existentei eventualelor cereri de revendicare sau a eventualelor litigii privind bunul imobil cumparat;
 • Verificarea conditiilor legale in care se poate construi pe terenul achizitionat: certificat de urbanism, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic de detaliu etc, clarificarea tuturor cerințelor legale în care se poate construi;
 • Negocierea si redactarea contractelor de antrepriza / subantrepriza in constructii, si contractelor de vanzare cumparare;
 • Consultanta si asistenta la negociere in tranzactiile imobiliare, negocierea clauzelor contractuale , in vederea limitarii riscului contractual.

Recuperări de datorii scadente

Fiind avocat în Timișoara, ofer consultanta juridica, asistenta juridica, reprezentare judiciara pentru recuperarea creantelor civile si comerciale:

 • împrumuturi nerestituite la scadenta;
 • facturi neachitate la scadenta;
 • neplata chiriei, a prețului in contractele de vanzare-cumparare;
 • plata unor drepturi salariale, etc.

Consultanta juridica, asistenta si reprezentare in procedura executarii silite a debitorului.

Redactare de somatii de plata, notificari de punere in intarziere a debitorului si alte proceduri judiciare de recuperare a sumelor datorate.

Divorț și partajul bunurilor comune ale soților, minori

Consultatie juridica, asistenta juridica si reprezentarea partilor in procesele de divort, inclusiv pentru cetățenii stabiliți in străinătate:

 • redactare acțiune divorț, formare dosar divorț pentru depunere la Judecătorie;
 • redactare intampinare si cerere reconventionala divorț;

Avocat în Timișoara, ofer consultatie juridica, asistenta si reprezentare in procesele de partaj al bunurilor comune si consultanta tranzactie partaj.

Consultatie juridica, asistenta si reprezentare in procesele de stabilire a domiciliului copilului minor, a autorității părintești, stabilirea pensiei de întreținere, acțiune privind majorarea/reducerea pensiei de intretinere pentru copilul minor, incuviintarea unor legături personale cu minorul.

Acţiuni ce vizează stabilirea sau tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara acesteia;

Recunoașterea în România a sentințelor de divort pronuntate în străinătate:

 • consultanta juridica privind procedura de recunoastere a divortului efectuat in strainatate;
 • recunoașterea in România a hotararilor de divorț străine prin Inregistrarea divortului la Serviciu de Stare Civilă competent;
 • recunoașterea în România a hotărârilor de divorț străine în instanță, la Tribunalul competent;
 • înscriere în România a divorturilor realizate în străinătate;

Adopție internă și internațională

Respectiv asistenta juridica si reprezentarea clientilor pe intreaga procedura a adoptiei interne si internationala.

Drept civil

La fel ca alți avocați, ofer consultanță, asistare, reprezentare judiciară în litigiile de la Judecătoria Timișoara, Tribunal sau Curtea de Apel. În orice spețe privind:

 • ieșirea din indiviziune (partajul între coproprietari);
 • succesiuni: mostenirea legala si testamentara,transmisiunea si partajul mostenirii;
 • partajul bunurilor comune in devălmășie (partajul între foștii soți);
 • litigii referitoare la dreptul de uz, uzufruct, abitatie, superficie și servitute;
 • carte funciara: inscrierea drepturilor tabulare, notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice in cartea funciara;
 • răspunderea pentru evictiune si viciile ascunse ale bunului vandut
 • posesia: acțiunile posesorii ;
 • litigii între proprietar si chirias, evacuarea, plata chiriei restante, etc.
 • dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune;
 • revocarea donatiei;
 • contracte: anulare, nulitate, rezolutiune/reziliere, executarea contractului în litigiile referitoare la încălcarea drepturilor sau obligațiilor contractuale, etc.;
 • actiuni in constatare, raspundere civila contractuala, raspundere civila delictuala, obținerea reparării prejudiciului, imbogatirea fara justa cauza , actiunea oblica, acțiunea pauliană, ipoteci, garanții, etc.
 • actiuni in revendicare mobiliara si imobiliara; granituire a proprietăților;
 • litigii de fond funciar si litigii de restituire a imobilelor, formulate în baza Legii nr.10/2001 si a Legii nr.165/2013 sau alte despăgubiri;
 • despagubiri accidente auto, alte accidente, malpraxis;
 • consultanta, asistare, reprezentare in procedura executarii silite.

Drept administrativ și fiscal

Redactare, reprezentare judiciara in litigiile privind:

 • contestatii la procesele verbale de contraventie ;
 • contestații împotriva deciziilor de impunere;
 • plângeri împotriva proceselor verbale sau a rapoartelor de inspecție fiscală ce cuprind amenzi, debite restante, majorari, penalitati, recalculări, accize, tva, impozite, etc.;
 • plangeri , contestații împotriva actelor administrației publice locale.

Despăgubiri în urma accidentelor auto și malpraxis

 • Servicii juridice pentru obtinerea despagubirilor in urma accidentelor auto (inclusiv în procedura prealabilă, de conciliere cu asiguratorul) și altor accidente;
 • servicii juridice in cazurile de malpraxis din medicina:
 • atragerea răspunderii civile pentru malpraxis in situația erorilor profesionale savarsite in exercitarea actului medical;
 • atragerea răspunderii civile a unității sanitare pentru prejudiciile produse pacienților ca urmare a serviciilor prestate;
 • atragerea răspunderii penale in cazul in care fapta intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni;

Puteți apelați la avocat Daniela Zănescu indiferent dacă sunteți sau nu din Timișoara. Ariile de competență de mai sus pot suferi unele ajustări, în funcție de complexitatea cazului.

cauta un avocat in Timisoara